ข่าวประชาสัมพันธ์
คำสั่งครูผู้ควบคุมนักเรียนงานมหกรรมวิชาการ ปี 58

เรื่อง การแต่งตั้งครูควบคุมนักเรียนงานมหกรรมแข่งขันทักษะวิชาการสถานศึกษาเอกชน

…………………………………………………………………………

ด้วยสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานี ได้จัดโครงการมหกรรมแข่งขันทักษะวิชาการสถานศึกษาเอกชน ในวันที่ 13 มิถุนายน 2558 ณ โรงเรียนแหลมทองอุปถัมภ์ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โรงเรียนได้คัดเลือกนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 23 รายการ ซึ่งมีครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 71คน (ชั้นประถมศึกษา 11 คน และ ชั้นมัธยมศึกษา 42 คน พร้อมครูและอุซตาซผู้ควบคุมจำนวน 18 คน ) พร้อมนี้มีการจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานเด่นของโรงเรียน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งครูและอุซตาซผู้ดูแลนิทรรศการ และควบคุมดูแลนักเรียน….(ตามไฟล์ที่แนบ)

 

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 13 มิ.ย. 2558,15:54   อ่าน 1869 ครั้ง