รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
151 หมู่ที่ 3 ถนนเพชรเกษม   ตำบลตันหยงลุโละ  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 94000
เบอร์โทรศัพท์ 073-420206
Email : chongraksatschool@chongraksat.ac.th ,chongraksatwittya@gmail.com (Administrator)


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :