มาตรฐานที่ 2
กิจกรรม ต้นกล้าคุณธรรม
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.14 MB
กิจกรรม Big cleaning Day
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.21 MB
กิจกรรมกียากิจกรรมกียามูลัย
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.1 MB
กิจกรรมเลือกตั้งประธานคณะกรรมการสภานักเรียน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 644.5 KB
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 266.69 KB