ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นอนุบาล-ประถมศึกษา (อ่าน 57) 11 ม.ค. 64
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา เปิดช่องทางบริการชุมชน กับ “T-SEM CAMP” ระหว่างวันที่ 6-12 เมษายน 2562 ณ โรง (อ่าน 663) 11 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก (ข้อเขียน) โครงการห้องเรียนพิเศษ SMP (อ่าน 751) 04 ก.พ. 62
ประกาศตารางและเวลาสอบสำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ SMP 2562 (อ่าน 655) 23 ม.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นครูผู้สอนและผู้ประสานงาน โครงการห้องเรียนพิเศษ SMP (อ่าน 715) 16 ม.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือก (ข้อเขียน) โครงการห้องเรียนพิเศษ SMP (อ่าน 752) 15 ม.ค. 62