เพลงโรงเรียน

เพลงมาร์ช โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา

อันเราจงรักสัตย์วิทยา           ศรัทธาในฮาตีคงมั่ง

ขาวเขียวสก๊อตผูกพันธ์           สัมพันธ์สามัคคียืนนาน

* เรียนรู้ภาษาคำนวณ           ทบทวนอัลกรุอ่านซาบซึ้ง

ท่องจำขึ้นใจตราตรึง             คนึงคำสอนนบี

เมอ งาจี อาลีฟ บาตา           กออากา และซาตูดูวอ

ขาวเขียวสก๊อตเราหนอ จ.ร.ว.  ของเราก้าวไกล(ซ้ำ *)

ขาวเขียว สก๊อต เราหนอ        จ.ร.ว.  บ่าวผู้ศรัทธา

ขาวเขียว สก๊อต เราหนอ        จ.ร.ว.  บ่าวผู้ศรัทธา

คือ จ.ร.ว.  บ่าวผู้ศรัทธา