ภาพกิจกรรม
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ศาลปกครอง
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 สำนักงานศาลปกครองยะลา จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ศาลปกครองให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งเป็นการบรรยายพิเศษในหัวข้อ " รู้จักศาลปกครอง...ที่พึ่งพิงของทุกคน " ทั้งนี้ทางโรงเรียนขอขอบคุณที่มาร่วมจัดกิจกรรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองให้กับนักเรียน 
โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 2565,09:11   อ่าน 165 ครั้ง