ภาพกิจกรรม
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เราก็มี 
ขอบคุณน้องๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้ร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ บริเวณมัสยิดกรือเซะ และแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบางปู 
#ร่วมด้วยช่วยกันรักษาความสะอาด
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 2565,16:10   อ่าน 261 ครั้ง