ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา เปิดช่องทางบริการชุมชน กับ “T-SEM CAMP” ระหว่างวันที่ 6-12 เมษายน 2562 ณ โรง (อ่าน 442) 11 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก (ข้อเขียน) โครงการห้องเรียนพิเศษ SMP (อ่าน 544) 04 ก.พ. 62
ประกาศตารางและเวลาสอบสำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ SMP 2562 (อ่าน 472) 23 ม.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นครูผู้สอนและผู้ประสานงาน โครงการห้องเรียนพิเศษ SMP (อ่าน 492) 16 ม.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือก (ข้อเขียน) โครงการห้องเรียนพิเศษ SMP (อ่าน 521) 15 ม.ค. 62