วีดีโอ
โรงเรียนได้รวบรวมบรรยากาศกิจกรรมสานสัมพันธ์สู่รั้วจ.ร.ว.